MSDS Bladen

Veiligheidsinformatiebladen

Onze producten zijn voorzien van veiligheidsinformatiebladen, de zogenaamde MSDS (Material Safety Data Sheet) bladenDit zijn gestructureerde documenten met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.

De bedoeling van MSDS bladen worden aangeleverd zodat de professionele gebruiker weet:

  • welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn;
  • welke de risico’s verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu;
  • hoe deze de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk.

Bij RHINOC stellen wij de MSDS bladen ter beschikking om te downloaden.

Mocht je echter alleen benieuwd zijn naar de betekenis van de veiligheidsaanduidingen op onze etiketten kijk dan op de veiligheidsaanduidingen pagina.

Hier vind je binnenkort alle MSDS bladen welke ter beschikking staan om te downloaden.